Wie zijn wij?

Wij geloven in een samenleving zonder vooroordelen en stigma’s rondom het leven met een beperking. We zijn er van overtuigd dat de positie van jongeren met een beperking beter zou zijn als er meer gedeeld zou worden over hoe het is om te leven met een handicap.

START TALKING OUT LOUD & GO SHOPPING OUT LOUD

In eerste instantie lag de focus van Talking Out Loud volledig op het creëren van meer bekendheid. Want: hoe groter je bereik, hoe krachtiger de boodschap. We zagen in de verkoop van kleding een manier om ons bereik te vergroten en meer naamsbekendheid te genereren. We zijn eind 2019 gestart met de verkoop van Talking Out Loud merchandise, en dit werd redelijk goed ontvangen. Toch hadden we het gevoel dat we er meer uit konden halen, en dat de verkoop van kleding ook een middel kon zijn om ons doel te bereiken. Zodoende zijn we in december 2019 gestart met de verkoop van kersttruien waarin de beperking centraal stond. Deze truien werden zo goed ontvangen dat we geen seconde hebben getwijfeld om door te pakken. 

De collecties die we creëren zijn soms hard en misschien zelfs enigszins aanstootgevend, maar we zijn er van overtuigd dat je juist mensen achterstelt als je ze betuttelt. We proberen ook altijd zo veel mogelijk feedback te ontvangen van de betreffende doelgroep, en de mensen om wie het gaat staan centraal in onze collecties. 

Humor staat centraal in alles wat we doen. Je neemt mensen niet serieus als je geen humor durft te gebruiken, en van te voren voor anderen bepaald dat iets aanstootgevend is.

It’s time to start Talking Out Loud!

 

De kleding die we verkopen is hip en vrolijk, maar heeft vaak een serieuze boodschap. Zo vroegen we met de ZUIG collectie aandacht voor mensen die niet in staat waren hun handen te gebruiken als ze een drankje wilden drinken, en dus afhankelijk waren van rietjes. In de collectie die daarop volgde, de “Ik ben meer dan mijn beperking” collectie, vragen we aandacht voor de mens achter de beperking. Door mensen te confronteren met hun eigen vooroordelen en stigma’s willen we meer bewustzijn creëren en op die manier werken aan een meer inclusieve samenleving. Lees hier meer over onze collecties.

De collecties die we creëren zijn soms hard en misschien zelfs enigszins aanstootgevend, maar we zijn er van overtuigd dat je juist mensen achterstelt als je ze betuttelt. We proberen ook altijd zo veel mogelijk feedback te ontvangen van de betreffende doelgroep, en de mensen om wie het gaat staan centraal in onze collecties. 

Humor staat centraal in alles wat we doen. Je neemt mensen niet serieus als je geen humor durft te gebruiken, en van te voren voor anderen bepaald dat iets aanstootgevend is.

It’s time to start Talking Out Loud!

Ons doel

We streven naar een samenleving waarin meer begrip en respect is over hoe het is om te leven met een beperking. Talking Out Loud zijn we gestart omdat we merken dat veel mensen (bewust en) onbewust met vooroordelen rondlopen, en mensen met een beperking vaak onderschat worden. Talking Out Loud zet zich hier voor in door mensen uit te dagen, te informeren en te laten lachen. We zetten onze eigen ervaringen in om op deze manier een steentje bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen. Juist als je geen humor durft te gebruiken en als je je alleen maar aan de meest voorzichtige norm houdt bewijs je dat je mensen niet serieus neemt. Kortom: Over het leven met een handicap doen we niet spastisch. Jij wel?

 

Wat doen wij?


We zijn er van overtuigd dat wij onze doelen kunnen bereiken

ONS TEAM

FRANK SCHAKEL

Frank is de ervaringsdeskundige binnen Talking Out Loud. Vanaf zijn geboorte heeft hij spasticiteit in zijn handen, benen en spraak. De ervaringen en uitdagingen die hij in zijn leven met deze handicap is tegengekomen wil hij graag inzetten om anderen te helpen. Met veel optimisme en openheid geeft Frank les, houdt lezingen en laat zien hoe het is om te leven met een handicap.

Sjoerd van Harmelen

Sjoerd is het creatieve werkpaard achter Talking Out Loud. Hij houdt zich voornamelijk bezig met design en marketing. Net als Frank en Daniël is Sjoerd een geboren en getogen hagenees, en afgestudeerd in media en entertainment management. Hij werkt nu naast zijn werk voor TOL bij het pensioenfonds horeca en catering. Sjoerd en Frank kennen elkaar al hun hele leven, zo lang dat Sjoerd eigenlijk niet meer door heeft dat Frank gehandicapt is.

Daniël van riel

Daniël is een geboren en getogen hagenees en vanaf het allereerste begin houdt hij zich bezig met de communicatie en content. Buiten zijn werkzaamheden voor Talking Out Loud werkt hij in de logistiek en hij houdt van muziek maken. Daniël heeft een achtergrond in de toegepaste psychologie, en is al jaren bevriend met Frank en Sjoerd.

Verantwoording

Wij geloven in een samenleving zonder vooroordelen en stigma’s rondom het leven met een beperking. We zijn er van overtuigd dat de positie van jongeren met een beperking beter zou zijn als er meer gedeeld zou worden over hoe het is om te leven met een handicap. In Nederland leven er ruim 800.000 mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking en deze groep draait vaak wat lastiger mee in de maatschappij. Dit komt vaak niet door de aard en mate van hun beperking maar ligt eerder aan sociale structuren en institutionele ordening. Onze missie is het doorbreken van deze sociale structuren, zowel binnen de institutionele ordening als breder in de maatschappij. Het versterken van het emancipatieproces draagt bij aan het doorbreken van de huidige situatie. (1)

DE SOCIALE STRUCTUREN

De sociale structuren die bijdragen aan het buitensluiten van mensen met een beperking zitten diep geworteld in de maatschappij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen op grond van een functiebeperking worden buitengesloten op verschillende manieren. Zo kunnen voorzieningen die voor anderen als vanzelfsprekend ervaren worden, voor mensen met een beperking totaal niet vanzelfsprekend zijn. En andere veelvoorkomende vorm stigmatisering is bijvoorbeeld dat mensen met een beperking op een andere manier beoordeeld worden door de maatschappij. Zij worden snel gezien als hulpbehoevend of zelfs zielig. Veel mensen met een zichtbare beperking worden met regelmaat ook anders behandeld in contacten met anderen, denk bijvoorbeeld aan het uit handen nemen van beslissingen of het niet serieus nemen van iemand met een beperking. (2)

Het schadelijke en meest zorgwekkende aan deze sociale structuren is dat mensen, aangezien we toch allemaal kuddedieren zijn, deze stigma’s internaliseren. Dat houdt in dat mensen met een beperking zich aanpassen aan de situaties waar ze dagelijks mee te maken krijgen. Je ziet dan dat mensen met een beperking zich gaan gedragen zoals er vanuit de maatschappij van ze verwacht wordt en gaan ook zelf geloven in deze stigma’s. Dit leidt er dan toe dat mensen met een beperking minder meedraaien in de samenleving dan eigenlijk mogelijk. (2)

HET DOORBREKEN VAN DE CIRKEL

Talking Out Loud richt zich er op om deze cirkel te doorbreken. We geloven er in dat het mogelijk is om mensen wakker te schudden en een gesprek op te brengen over hoe het nou echt is om te leven met een beperking. Naar ons idee is het te rechtvaardigen dat er mensen aanstoot kunnen nemen aan onze handelingen en onze manier van communiceren. Juist doordat we sociale en maatschappelijke structuren willen doorbreken is het misschien zelfs onmogelijk om niemand tegen de borst te stuiten. Voor ons geldt: het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar om de hoe je iets zegt en wat de intentie er achter is. Dat is ook de reden dat wij het gerechtvaardigd vinden om te spreken van een handicap, en niet alleen de meest voorzichtige vormen van bejegening gebruiken (bijvoorbeeld fysieke beperking of uitdaging).

Collecties

Bekijk onze collectie’s

We zijn er van overtuigd dat de positie van jongeren met een beperking beter zou zijn als er meer gedeeld zou worden over hoe het is om te leven met een handicap. bekijk onze verschillende collectie’s.

Lees meer
Duurzaam

Onze weg naar duurzaamheid

Talking Out Loud zet zich in voor een betere wereld. Dat kan niet op het moment dat je niet stil staat bij de impact die je hebt op anderen en op het milieu. We vinden het daarom belangrijk om volledig transparant te zijn over het productieproces van onze kleding.

Lees meer
Verhalen

Mensen aan het woord

Inspiratie voor alles dat we doen halen we uit de verhalen van de mensen om wie het gaat. We halen inspiratie uit onze eigen ervaringen maar we laten ook anderen aan het woord. 

Lees meer

Vragen, opmerkingen, product retourneren, tips en tops?

Contact ons